Egenbygge är inte synonymt med QRP, primitvradio och CW. Men visst har den ”trenden” funnits. Spalten skall visa på inspiration som kan appellera på stora grupper av SSAmedlemmar. QRO-egenbygge förekommer, men då i minoritet. Denna månad skall vi återkoppla till tidigare rapporter för att ge en uppdatering av läget. QROlle-byggsatsen har levererats i över 140 exemplar !!! Och som dom flesta vet var detta inte vad vi hade kunnat drömma om i våra
vildaste fantasier. Det kliar i fingrarna bland QROlle-byggare och andra för att få något nytt att jobba med. Glädjande för dessa kan noteras att QROlle-transvertern lurar i vassen, samtidigt som det fortfarande går att beställa QROlle-byggsatsen till självkostnadpris – för alla som inte hoppat på tåget ännu.

Läs artikeln här: QTC_QRP_11_2005