Engelska SOTABEAMS har funnits ett tag på marknaden med diverse kluriga och användbara grejor för framförallt lågeffekt
och portabelfantasten.
I produktportföljen finner vi bland annat lätta och smidiga antenner och den lilla spännande WSPR-lite som undertecknade
skrev om i oktober 2017 i QTC . Den används för att bland annat kunna utvärdera olika antenners duglighet.
I denna artikel skall vi dock ägna en stund åt en spännande ”trollerilåda” som man kallar WolfWave.

Läs hela artikeln här : QTC-2019-12_SOTABEAMS – Wolfwave