Syjunta bland framförallt kvinnor är ju ett mycket känt begrepp och verksamhet. Bara för att det heter just
syjunta behöver det ju inte betyda att man sitter där vid varsin symaskin eller med nål och tråd i nypan. Inte sällan är det så att huvudsyftet är att just träffas och dryfta livets väsentligheter som INTE nödvändigtvis har med just handarbetet att göra. Alltså den sociala biten är viktig.
Undertecknad medger gärna ett visst mått av avundsjuka då den kära hälften träff ar sina syjuntekompisar. Avundsjuka så till den grad att jakten pågått efter ett ”eget alternativ”. Sagt och gjort – ”rörjuntan” har skapats.

Läs hela artikeln här : QTC-2019-11_Artikel_Rörjuntan_sm0jzt_ver_02