En kanske filosofiskt betraktelse.

Det har sagts såååå många gånger.
Tack till alla trevliga medlemmar som ger återkopplingar till det som har skrivits i QTC eller sagts i ett föredrag!
Jag har fått flera inlägg som resulterat i detta nummers artikel. Innehållet är förstås en egen uppfattning, som absolut inte måste vara den rätta eller den som ”alla” håller med om. 
Det är ibland intressant att luta sig tillbaka och fundera över saker och ting, ställa sig bredvid sig själv och titta med friska ögon på vad man gör.
Är det rätt, kan det göras bättre eller skall det rent av förkastas komplett?
Finn nedan ett antal punkter som kanske kan föda egna tankar för beslut eller förändringar.

Läs hela artikeln här.