I januarinumret fick QTC:s läsare en dos inspiration till nyttjandet av
mätinstrument för framförallt analog radioteknik.
Som framgick av artikeln så gör sig de flesta av dessa instrument inte mycket besvär i mjukvarudefinierade radioapparater av mycket modernt snitt. Därmed alltså INTE sagt att man inte har glädje av dessa instrument i de analoga delarna i ett modernt radiosystem såsom exempelvis antennsystem, förstärkeri och
analoga fi lter. Alltså de signalkedjor där inte ”ettor och nollor” håller hov.
Denna månad skall vi resonera lite kring mätningar i en strikt analog
gammal radiomottagare från 1944.
Nämligen en AR-88 från amerikanska RCA.

Läs hela artikeln här: QTC-2023-02_rörjuntan_AR88