För drygt 10 år sedan kunde läsaren av QTC ta del av ett antal artiklar med rubriker ”mätmojänger”. Kanske en ärevördig rubrik. Men helt i linje med att vilja förenkla tekniken och
att våga närma sig densamma så odramatiskt som möjligt. ALLA skall våga sig på att bygga en konstlast, en variabel dämpsats eller varför inte en mätbrygga för att mäta HF uteff ekt??
Visst, man kan köpa dessa grejor färdiga. Men det är en fantastisk tillfredsställelse att bygga själv och med det även kunna ha en nivå av förståelse för hur det fungerar.
Denna artikel har till syfte att göra en tillbakablick men även titta fram emot att kanske skaff a lite mera avancerade
eller om man vill moderna instrument.

Läs hela artikeln : QTC-2023-01_Mätmojänger 2