Jamboree On The Air är sedan många år ett årligen återkommande event inom Scoutrörelsen. Sedan ganska många år tillbaka kombineras det med JOTI (Jamboree On The Internet), vilket förstås är i linje med tidens tand. Tibble Sjöscoutkår och
Tibble Radioamatörer SK0PT har sedan vansinnigt många år inte bara kamperat ihop i samma lokaler, men även gjort gemensam sak avseende JOTA. Sedan fl era års uppehåll slog
vi påsarna ihop 14–16 oktober 2022.
I denna artikel skall vi resonera lite kring tekniken och inte minst vad vi gjorde och lärde oss inför framtiden.
Vi hade framförallt förbaskat trevligt!

Läs hela artikeln här !!QTC-2022-12_Reportage_JOTA-artikel_sm0jzt