Moderna transceivrar och mottagare från till exempel Icom, Kenwood och Yaesu har utöver en vanlig störningsbegränsare en Digital Brusreduceringsenhet (DNR). De av oss som har lite äldre mottagare/transceivrar saknar denna digitala funktion. Men som tur är så fi nns det lösningar för att
slippa bruset i radion som saknar DNR. Det handlar om till exempel fristående enheter som kopplas
in i högtalarutgången men också om moduler som monteras inne radion.

Artikeln skriven i samarbete med Jan Wrangel SM5MRQ

Läs hela artikeln här: QTC-2022-04_XIEGU GNR1 Brusreducering