I januarinumret av QTC kunde vi läsa en ”förhandstitt” på den intressanta lilla digitalradion QDX
från QRP-labs. Då den artikeln skrevs hade det egna exemplaret ännu inte levererats.
Intresset för radion är massivt, men ett exemplar av den andra reviderade serien kunde köpas.
Nu är det alltså dags att sätta på lödkolven, linda spolar, läsa instruktionerna och konstruktionsbeskrivningen och inte minst testa att allt fungerar.

Läs hela artikeln här QTC-2022-03_Egenbygge QRPlabs QDX del 2

Läs del 1 här QTC-2022-01_Egenbygge – QRPlabs QDX