Äntligen kommer våra vanliga leverantörer av amatörradioutrusning med riktiga mjukvarudefinierade radioapparater.
Dom är billigare att producera och ger avsevärt bättre prestanda. Samtidigt innebär tekniken att dom traditionella teknikerna (som är dyrare och sämre) blir mindre intressanta.
Så det är en svår balansgång att se till så att dom nya radioapparaterna inte slår undan marknaden för dom traditionella fullständigt.
IC-7300 är första steget. Den ser ut som en vanlig radio, men är bättre. Saknar dock några viktiga funktioner som man hade kunnat vänta sig, såsom:

  • Möjlighet att köra multipla mottagare simultant
  • Möjlighet att koppla in radion till nätet, för att kunna fjärrköra den
  • Möjlighet att kunna koppla in en extern skärm

Men om man hade lagt in dessa funktioner i denna radio hade man inte haft någon möjlighet att lansera en radio som klarat det framöver.
Summering : en mycket kompetent radio som ett första steg. Läs mera nedan.

Läs hela artikeln här:  QTC-2016-06 IC-7300

Läs även “förhandstitten” : UL_ICOM_IC-7300_Oct_2015