M0NKA Chris Atanassov har låtit sig inspireras av SoftRock och SDR-cube i samband med att han ville bygga sig en modern radio för 70 MHz-bandet. Till det gillar han utseendet av en Elecraft KX3. Det hela har resulterat i att Chris nu erbjuder byggsatser för en riktigt intressant kortvågsradio. Det som kanske mest sticker ut när man ser radions kort för användargränssnitt är den hyfsat stora grafi ska färgskärmen. Här har konstruktören inspirerats av displayerna på ICOM IC-756-familjen. Många har byggt radion och diskuterar den för att inte bara bygga den utan utveckla den vidare. Ett mycket intressanta egenbygge och amatörprojekt. Kanske ett klubbprojekt?

Läs artikeln här: Egenbygge_11_2015