Vi fortsätter på temat egenbyggeinspiration från det skrivna ordet. Visst är Internet en ocean av inspiration även för vår hobby. Det fi nns där om man vet hur man skall leta. Undertecknad är fl itig nätletare och har till och med börjat läsa direkt från skärmen utan att gå omvägen om en utskrift. Denna månad skall vi titta på även denna gång en engelskspråkig bok, den heter ”More QRP Power” och är ett mycket gott exempel på inte bara inspiration utan inriktning mot mindre projekt som dom flesta hinner och mäktar med. Då detta skrives (början mars) har vi inte ens haft träff en i Eskilstuna. Då detta läses däremot står SSA:s årsmöte i Göteborg för dörren med trevliga möten mellan egenbyggare och experimentsugna. Detaljerade rapporter kommer. Sist vill jag tipsa om en putslustig internetbaserad förening för experimenterande radioamatörer.

Läs artikeln här: QTC_QRP_04_2010