Under luppen:

Easy Rotor Control

Många inklusive undertecknad har ett behov av att på ett intelligent sätt kunna automatiskt styra antennrotorn för att rikta antennen åt rätt håll. Vi skall här titta på en lösning som kallas för Easy-Rotor-Control och som man dessutom kan bygga själv från en byggsats.

Läs artikeln här: qtc_1004_Under Luppen – Easy Rotor Control_ver_3