Radioamatörer bygger sin egen utrustning. Så har vi alltid gjort och så kan vi fortfarande göra. Det är du som ställer dina krav och prioriteringar. “Get your hands dirty“ brukar man säga ”over there”. Översätter vi det till Svenska handlar det helt enkelt om att prova själv, se om man kanske klarar av det där som kan synas så svårt och exklusivt för ”dom duktiga”. Efter SM7EQL:s artikel i förra numret av QTC hörde en stor mängd radioamatörer av sig till Bengt och framförde sin tacksamhet för att så ett frö till inspiration. Bygger man inte med 6L6GT så kanske man kan ge sig på att bygga en nätverksanalysator eller en summer på Hobbymässan. Vi börjar med frågeställningen: Hur förklarar man för en miniorscout vad vi radioamatörer gör?

Läs artikeln här: QTC_QRP_12_2006