Under luppen:

Flex Radio SDR-1000

Verkligen intressant, nu och för framtiden är den teknik som brukar förkortas ”SDR”. Flex-Radio är ett litet av radioamatörer startat och drivet företag i USA, som sedan flera år nu har den spännande riggen SDR-1000 på programmet. Undertecknad har skrivet om SDR i tid och otid sedan flera år. Känns som hög tid att noga nagelfara vad den där underlådan kan erbjuda i en ”under luppenartikel”. Sagt och gjort. Distributören för Sverige har varit vänlig nog att ställa ett exemplar till förfogande och som nu fått visa upp sitt rätta jag. Vare sig du är potentiell köpare av en rigg av detta slag idag eller i framtiden kan det vara intressant att följa med och se vad som händer och kommer att drabba oss alla. Jag vill gärna dra en parallell till mobiltelefonen, en hart när oumbärlig nyttopryl för dom flesta av oss idag. Den är inte bara ett exempel på SDR utan även en evolution från gårdagens teknik till dagens och där vi alla kan se att det är bättre nu än förr. Så häng med på tåget.

Läs artikeln här: Flexradio_SDR-1000