Vi börjar med VFO:n I en modern konstruktion är det nästan omöjligt att använda en vanlig VFO av gammal modell. En vridkondensatorer går inte att uppbringa till rimligt pris. En VFO som arbetar omkring 9 MHz är också svår att få tillräckligt stabil för SSBtrafik. I flera amatörkonstruktionen har jag använt en annan typ av oscillator, som jag här skall beskriva. Den är betydligt stabilare än en klassisk VFO, men inte riktigt lika stabil som moderna DDS-system. För denna lilla transceiver duger den mer än väl.

Av Olof Holmstrand SM6DJH

Läs artikeln här: QTC_QRP_12_2004