För att underlätta byggandet av transceivern rekommenderas att detta sker etappvis. När man byggt en etapp, mäter och trimmar man så allt fungerar innan man går vidare. På så sätt är det lättare att hitta eventuella fel.
Det känns också mer stimulerande att veta att man klarat av en del innan man ger sig på nästa. Det är naturligt att vi i konstruktionsbeskrivningen följer samma mönster. Vi startar med att titta på strömförsörjningen och arbetar oss sedan vidare genom den spännande tekniken i byggprojektet.

Av Olof Holmstrand SM6DJH

Läs artikeln här: QTC_QRP_11_2004