Ibland måste det tydligen ta en hel evighet innan det där projektet man funderat på blir realiserat.
Kanske är det bra att det tar tid, så att det blir ordentligt konstruerat. Eller så är det bara ren slöhet som gör att det tar tid.
Denna månad resonerar vi kring två ting som kan vara relevanta för många att bygga själva och använda.
Få ordning på inkoppling och val av antenner mot radioapparaterna.
Eller varför inte säkra noggranna effektmätningar med känsliga instrument?

Läs hela artikeln här: QTC-2102_Artikel_Antennväxel och riktkopplare