En och annan kanske skriker ut nu i högan sky ”inte en till SDRadio!”.
SDR-tekniken är förhärskande nu och ger otroligt mycket goda prestanda och funktioner för pengen, så varför inte omfamna det som
kan erbjudas? Den som läst undertecknads skriverier genom åren vid det här laget vet mycket väl att ”yesteryears” teknik med rör och för all del transistorer även ligger väl nära om hjärtat. Kanske just genom att ha olika tekniker att jämföra med gör att man kan bilda sig en uppfattning om teknikens olika landvinningar och funktion.
Den lilla radio som vi skall presentera med denna lilla artikel är onekligen ett spännande alternativ för den experimentsugne som inte vill betala allt för mycket pengar för nöjet.
Att det dessutom är ett projekt av radioamatörer, för radioamatörer är extra trevligt.

Läs hela artikeln här. QTC-2020-11_Hermes-Lite SDR