Vid det här laget har ganska många QRP-riggar passerat under luppen hos artikelförfattaren. Utseendet och formatet som ligger
under luppen denna gång imponerar redan vid en första titt.
Att köra med låg effekt kittlar och utmanar på annat sätt än att elda på med hög effekt och supereff ektiva antenner.
TX-500 från ryska LAB599 kunde väldigt passligt utvärderas i samband med höstens portabeltest.
Som framgår av artikeln fick den sällskap med några alternativ. I denna artikel skall vi resonera om radions kvalitéer och vad vi kan använda den till.

Läs hela artikeln här: QTC-2020-10_Artikel_LAB599 TX-500