ETT SVENSKT GENI heter en bok som David Lagercranz skrev år 2000. Boken handlar om Håkan Lans, geniet som drygt 40 radioamatörer med respektive skulle få lyssna på.
Han ser sig själv inte som uppfinnare utan som möjliggörare att få fram lösningar till glädje för medmänniskor.
Håkan Lans är skyldig och medskyldig till bland annat datormusen och färggrafiken till våra datorer. Själv framhåller han gärna att han jobbar i team med många andra kreativa individer, en blygsam framtoning onekligen.

Läs hela artikeln här : QTC-2020-01_AIS-systemet