Den här radion har varit på gång ett tag, även om det har varit ytterligt svårt att få fram information om specifikation och inte minst dokumentation.
Pris mot prestanda och ett utseende som verkligen appellerar på en gör att man ”bara vill ha den”. I grunden är det en fantastisk radio och den gör ett mycket bra jobb. Det finns en del att stå ut med tills det är fixat dock.

Läs hela artikeln här. Artikeln har publicerats i QTC – Mars 2019

Läs uppföljande artikel med modifikationer här. – April 2019

Titta på en separat sida (på engelska) om radion. Bland annat resonemang om modifieringar som kan göras.