Hans Summers G0UPL är för många en välkänd konstruktör och innovatör. Han har en bakgrund från England, har länge bott med familj i Japan, nu dock är bopålarna nedstuckna i Turkiet. Härifrån bedrivs verksamheten kring QRP-labs på heltid, till fromma för ivriga byggare runt hela världen.
Många har en sändare/sändtagare för WSPR igång from QRP-labs. En och annan av dessa har även varit ute på ballongfärd för att förmedla WSPR-utsändningar till nyfikna mottagare.
Hans har som ambition att inte bara erbjuda spännande byggen, utan även till ett otroligt bra pris, med en servicekänsla som ligger utanför det vanliga.

För inte länge sedan (cirka 2017) fick vi möjligheten att köpa och bygga oss en enbands QRP-rig för CW med riktigt spännande funktioner. 2018/2019 är det dags för en högavancerad SSB/CW-rig för hela kortvågen.

Läs hela artikeln här.