Vi skall INTE luras och tro att detta är blott en i raden av USB-anslutna SDR-mottagare. Vi skall heller inte tro att detta är en high-end-radio. En sak är säker dock. Man får otroligt mycket SDR-mottagare för USD 199 (ca SEK 2000).
Den ger mycket bra prestanda och sammanfattar en hel del erfarenheter från andra SDR-mottagare. En hel del optimering har gjorts för att inte bara kunna hantera mottagning på kortvåg utan även på VHF. Att den dessutom är en utmärkt radio för att erbjuda många användare möjligheten att samtidigt använda mottagaren på distans med mycket goda prestanda är en köpsignal som nästan smäller högst.
En utmärkt SDR-mottagare för radioklubben att sätta upp som en delad resurs kanske?

Läs hela artikeln här.