Då detta skrives har undertecknad lagt en av årets troligen intensivaste månader bakom sig. Både avseende professionellt och inom amatörradion.
Ett antal föredrag och möten med medlemmar och läsare har givit inspiration och tankar, ett antal experiment och kunskaper har gett mersmak. Nu är det dags att titta framåt och utåt och vända blad igen.

Läs hela artikeln här