Under Luppen:

Nästa generation SDR till alla

AFEDRI för USD 250
Undertecknad scannar konstant marknaden på intressanta SDR-grejor och blev mäkta glad då Alex 4Z5LV äntligen fi ck sin AFEDRI SDRNet-mottagare [4] klar för leverans. Pris/prestanda visade sig vara perfekt, så en beställning skickades iväg och betalades (PayPal). Kontakten med Alex var direkt per e-post. Paketet skickades från Israel på måndagen och redan på torsdagen i samma vecka stod EMS-budet i dörren med den lilla mottagaren snyggt inpackad i en kartong.

Läs artikeln här:  qtc_1210_under_luppen