Välkommen tillbaka till QRP och egenbyggespalten! Inte för att det blir så värstans stor skillnad i innehåll. Men rubriken är nygammal och temat ligger fortfarande varm om hjärtat. Då detta skrives (mitten april) har SSA:s årsmöte ännu ej avhandlas. Vi kan därför inte reflektera över vad som där timades. Så det får anstå till framtida rader. Istället återkommer vi till en utlovad utvikning om den senaste QRP-riggen i hyllan. JUMA TRX-2 tar en del nya grepp på tekniken, SDR är ett av dessa.

Läs artikeln här: QTC_QRP_05_2008