Ett år av radioteknik!

Så där ja, ett nytt år har rullat in och med det nya tag. Då detta skrives har julcirkusen ännu inte dragit förbi och därmed inte ett nytt år. Då detta läses hoppas jag att jul och nyår har passerat till belåtenhet. Vi tar och gör en återblick och en blick framåt.
Denna månad en kort drapa som avkoppling och reflektion för spaltens läsare.

Läs artikeln här:  Radiotekn_01_2008