Vi har redan tidigare kunnat konstatera att QROlle-projektet har överträffat alla dom förhoppningar vi hade. Dom första 50 byggsatserna levererades från Olle innan jul och många kunde glädja sig åt att ”motinera ner julskinkan vid skrivbordet och lödkolven….

Om att köra QROlle med CW:
Hela transceiverns grundkonstruktion har nu beskrivits. Tanken har varit att man från denna skall kunna gå vidare och införa de detaljer, som man eventuellt saknar. Det finns ett önskemål, som många har. Man vill även kunna använda transceivern för CW-trafik. Det finns många metoder att åstadkomma detta. Här skall beskrivas en enkel metod, som inte påverkar grundkonstruktionen så mycket.

Av Olof Holmstrand SM6DJH

Läs artikeln här: QTC_QRP_02_2005