Remote

Remotekörning: Expert Electronics -Dec 2018

Det kan knappast ha undgått någon som läser dessa rader en viss vurm för att kunna köra radio på distans. Mycket för att kunna realisera en lösning på en utmaning som många av oss har med störningar och antennhandikapp, något som går att realisera i tidevarv av tillgängliga och fungerande nättjänster. Det handlar om att separera operatörsplats och radioplats och låta [...]

By |2021-04-24T10:12:25+02:00December 15th, 2018|2018, EXPERT|0 Comments

CATSYNC – lyssna där, sänd här – Nov 2018

Vi är många som använder SDRmottagare på nätet för att kunna lyssna på ett ställe där störningarna är mindre. Undertecknad har i fl era år dragit en lans just för att klubbar och andra skall göra denna typen av mottagare tillgängliga för klubbmedlemmar som bor i en störd miljö. Att lyssna på en mottagare med god antenn och mindre störningar än i [...]

By |2019-01-13T19:28:26+01:00November 15th, 2018|2018, SDR|0 Comments

REMOTERIG RRC – Klient

Under luppen: REMOTERIG RRC - Klient Jag skrev senast i början 2010  om den intressanta fjärrstyrningslösningen RRC-1258 från remoterig/Microbit. Vi kunde då och fortfarande nu konstatera att det inte finns någon mera effektiv lösning för att på ett enkelt och inte minst effektivt realisera en komplett lösning för att bygga en fjärrstyrd radiostation. Jag gick [...]

By |2017-08-12T12:16:47+02:00March 28th, 2011|2011, 2012, 2013, 2014, 2016, Radiotester - Under luppen|0 Comments

REMOTERIG RRC-1258 mkII

Under luppen: REMOTERIG RRC-1258 mkII I maj-numret 2009 av QTC tog jag en noggrann titt på fjärrkörningslösningen RRC- 1258 från Microbit AB. Positioneringen av denna lösning går ut på att flytta radio och antenn till en plats där man inte bara har lite störningar utan kanske även mycket lättare kan ta ut svängarna utrymmesmässigt. Förutsättningar [...]

By |2017-08-12T13:00:33+02:00February 28th, 2010|2010, Radiotester - Under luppen|0 Comments

REMOTERIG RRC-1258

Under luppen: REMOTERIG RRC-1258 Då man gör en radioinstallation för kommersiell radio ser man antagligen till att optimera installationen baserat på kostnader, kvalitet och inte minst tillgång på plats. Man har ofta ganska vidlyftiga antenner och sändare- och mottagaranläggningar som inte bara tar plats utan även kan generera eller får störningar mot grannar. Dessa komponenter [...]

Go to Top