EMV-spion att bygga själv  – Utmärkt instrument för störningsjakt – Del 1
Störningar är ett gissel som vi givetvis vill vara utan. Många artiklar och tankar har stötts och blötts i ämnet. En realitet är att det är nu vi radioamatörer som störs av störkällor och inte tvärt om, vi som är störkällan. Skall vi då bara acceptera att bli störda eller skall vi försöka göra något åt saken och leta upp det som stör? I den tyska amatörradiotidskriften FUNKAMATEUR [1] har en intressant konstruktion publicerats (juli 2012) av DJ3VY Michael och DB1NV Jochen. Artikeln handlar om ett enkelt men effektivt instrument med vars hjälp man kan identifiera och hitta olika störningar och störkällor inom ett stort frekvensområde. Konstruktionen har genom tidningen gjorts tillgänglig som byggsats och har blivit en framgång. Varför inte som enskild radioamatör eller klubb ta tag i saken med detta instrument?

Läs artikeln här: Egenbygge_11_2013