Den här månaden går vi in på handgripligheter. När byggde du dig en dämpsats senast? Kan ju vara ett trevligt projekt till jul? I samband med detta kan man inte låta bli att resonera lite teori också. Det gamla goda talessättet som myntats av Werner von Siemens är tänkvärt: ”Att mäta är att veta, men att inte veta är inte att veta”. Alltså: man måste veta vad man mäter för att förstå det resultat man får. Därför snöar vi in lite på dB och dBm för att förstå vad vi kan använda dämpsatsen till och vad som sker.

Läs artikeln här : Egenbygge_12_2011

Framsidan – QTC_12_2011_omslag_daempsats