Under luppen:

Flex Radio, FLEX- 1500

FLEX-1500 är en SDR-inkarnation i serien, av fl era som kommer från den amerikanska firman FLEX-RADIO. Man kan säga att den i serien dök upp i form av SDR-1000. Undertecknad testade den för QTC:s läsare med viss framgång. En hel del har hänt, och sedan dryga året finns nu den lilla varianten som skall ses som en plattform för experiment och utveckling och inte bar som en QRP-variant (den har 5 W uteffekt).

Läs artikeln här: UL_Flex-Radio_FLEX-1500
Läs även artikeln om praktisk tillämpning med FLEX-1500: UL_Flex-Radio_FLEX-1500_praktik
Läs även testet av FLEX-1000: Flexradio_SDR-1000