Mätmetoder

MetroVNA Pro Touch

Under luppen: MetroVNA Pro touch Det finns ganska gott om antennanalysatorer på marknaden. Både som egenbygge och kommersiella. Det har blivit förhållandevis enkelt att med vanliga analoga och digitala kretsar till rimliga pengar realisera dessa byggen. Vill man gå ett steg vidare i valet av mätinstrument för att ta reda på och visa mera [...]

By |2017-08-12T21:58:01+02:00February 17th, 2017|2017, Mätmetoder, Radiotester - Under luppen|0 Comments

Egenbygge: SNA från Midnight design solutions

Att mäta är som bekant att veta. Kan man mäta på ett enkelt och begripligt sätt, gärna med ett grafi skt användargränssnitt så är det ännu lättare att begripa vad som sker. Denna gång skall vi titta på en skalär nätverksanalysator. Extra kul är att man kan sätta samman den själv. Alltså en byggsats så [...]

By |2017-08-12T15:03:23+02:00December 17th, 2015|2015, Egenbygge, Mätmetoder, SDR|0 Comments

Mätmetoder: L- och C-mätning

Då man håller på med radiobyggexperiment trillar man då och då på behovet att kunna mäta kapacitans eller induktans på en okänd komponent. Det kan vara en induktans i ett slutsteg eller antenn. Eller för all del en keramisk kondensator som har ett svårtydbart värde. Eller varför inte kolla en kondensator i en nätdel som [...]

By |2017-08-12T15:18:14+02:00July 17th, 2015|2015, Egenbygge, Mätmetoder|0 Comments

Mätmetoder: Hitta dåliga LED:s och annat skräp med en AMN

En video på Youtube inspirerade Thilo Kootz och informerade om ett viktigt och intressant ämne. Att vi som radioamatörer omges och omger oss med mer och mer teknik som inte bara hjälper utan även stjälper vår hobby är för alla bekant. Hur vi får bukt på problemen är inte bara frustrerande utan framförallt ibland ganska [...]

By |2017-08-12T22:51:04+02:00December 17th, 2014|2014, Egenbygge, Mätmetoder|0 Comments

LP-100A effektmätare

I ARRL:s tidskrift QEX presenterade Larry N8LP sin eff ektmätare i en omfattande artikel. För den som inte känner till QEX så är det en tidning som är väl värd att prenumerera på om man är teknikintresserad och vill ta del intressanta tekniska infallsvinklar inom vår hobby. Titta in på tidningens hemsida för mera info [...]

By |2017-08-12T22:53:12+02:00October 17th, 2014|2014, Mätmetoder, Radiotester - Under luppen|0 Comments

QRP & Egenbygge – Jan 2014 EMV spion del 2

EMV-spionbygget – del 2 Praktisk tillämpning av bygge och användande Vi är många som drabbas av oönskad elektromagnetisk vågrörelse då vi vill tillämpa vår hobby som radioamatör. Inte sällan är det vi själva som genererar dessa störningar. Allt för ofta är det dock okända och svårfunna källor. Vad vore väl bäst om vi inte på [...]

By |2017-08-12T22:54:51+02:00January 7th, 2014|2014, Egenbygge, Mätmetoder|0 Comments

QRP & Egenbygge – Nov 2013 EMV-spion del 1

EMV-spion att bygga själv  - Utmärkt instrument för störningsjakt - Del 1 Störningar är ett gissel som vi givetvis vill vara utan. Många artiklar och tankar har stötts och blötts i ämnet. En realitet är att det är nu vi radioamatörer som störs av störkällor och inte tvärt om, vi som är störkällan. Skall vi [...]

By |2017-08-12T14:26:36+02:00November 7th, 2013|2013, Egenbygge, Mätmetoder, Radioteknik|0 Comments

QRP & Egenbygge – Mar 2012

Mätmojänger - ARDUINO Den uppmärksamme läsaren av denna spalt har säkert noterat att skribenten har en faiblesse för mikroprocessorer i alla möjliga sammanhang. Kanske för att nyttjandet av mikroprocessorer kan ge hart när oanade möjligheter till en rimlig peng. Möjligheter som inte går eller skulle vara mycket svåra att realisera med analog teknik. Listan skulle [...]

QRP & Egenbygge – Feb 2012

Mätmojäng - med AD8307 Mäta en radiosignal kan göras på många sätt. Vissa föredrar ett oscilloskop och andra ser att en RF-prob klarar jobbet. Det fi nns många sätt att göra det på helt enkelt, beroende på behov och kanske budget. Denna artikel skall belysa hur man med en mycket kompetent IC-krets kopplat till ett [...]

By |2017-08-12T23:04:42+02:00February 7th, 2012|2012, Egenbygge, Mätmetoder, Radioteknik|0 Comments

QRP & Egenbygge – jan 2012

Mätmojänger - RF-prob Att mäta är att veta... Visst är det härligt att man med enkla medel kan få så intressanta ”ahaupplevelser”? Jag hoppas att du hade lika stor glädje av att läsa förra månadens egenbyggespalt, som jag hade av att göra research för, och skriva den. Ledsen att schemat för dämpsatssegmentet hade trillat bort [...]

By |2017-08-12T23:05:20+02:00January 7th, 2012|2012, Egenbygge, Mätmetoder, Radioteknik|0 Comments
Go to Top