Mätmetoder: Hitta dåliga LED:s och annat skräp med en AMN

En video på Youtube inspirerade Thilo Kootz och informerade om ett viktigt och intressant ämne. Att vi som radioamatörer omges och omger oss med mer och mer teknik som inte bara hjälper utan även stjälper vår hobby är för alla bekant. Hur vi får bukt på problemen är inte bara frustrerande utan framförallt ibland ganska [...]

By |2017-08-12T22:51:04+02:00December 17th, 2014|2014, Egenbygge, Mätmetoder|0 Comments

LP-100A effektmätare

I ARRL:s tidskrift QEX presenterade Larry N8LP sin eff ektmätare i en omfattande artikel. För den som inte känner till QEX så är det en tidning som är väl värd att prenumerera på om man är teknikintresserad och vill ta del intressanta tekniska infallsvinklar inom vår hobby. Titta in på tidningens hemsida för mera info [...]

By |2017-08-12T22:53:12+02:00October 17th, 2014|2014, Mätmetoder, Radiotester - Under luppen|0 Comments

QRP & Egenbygge – Jan 2014 EMV spion del 2

EMV-spionbygget – del 2 Praktisk tillämpning av bygge och användande Vi är många som drabbas av oönskad elektromagnetisk vågrörelse då vi vill tillämpa vår hobby som radioamatör. Inte sällan är det vi själva som genererar dessa störningar. Allt för ofta är det dock okända och svårfunna källor. Vad vore väl bäst om vi inte på [...]

By |2017-08-12T22:54:51+02:00January 7th, 2014|2014, Egenbygge, Mätmetoder|0 Comments

QRP & Egenbygge – Nov 2013 EMV-spion del 1

EMV-spion att bygga själv  - Utmärkt instrument för störningsjakt - Del 1 Störningar är ett gissel som vi givetvis vill vara utan. Många artiklar och tankar har stötts och blötts i ämnet. En realitet är att det är nu vi radioamatörer som störs av störkällor och inte tvärt om, vi som är störkällan. Skall vi [...]

By |2017-08-12T14:26:36+02:00November 7th, 2013|2013, Egenbygge, Mätmetoder, Radioteknik|0 Comments

QRP & Egenbygge – Mar 2012

Mätmojänger - ARDUINO Den uppmärksamme läsaren av denna spalt har säkert noterat att skribenten har en faiblesse för mikroprocessorer i alla möjliga sammanhang. Kanske för att nyttjandet av mikroprocessorer kan ge hart när oanade möjligheter till en rimlig peng. Möjligheter som inte går eller skulle vara mycket svåra att realisera med analog teknik. Listan skulle [...]

QRP & Egenbygge – Feb 2012

Mätmojäng - med AD8307 Mäta en radiosignal kan göras på många sätt. Vissa föredrar ett oscilloskop och andra ser att en RF-prob klarar jobbet. Det fi nns många sätt att göra det på helt enkelt, beroende på behov och kanske budget. Denna artikel skall belysa hur man med en mycket kompetent IC-krets kopplat till ett [...]

By |2017-08-12T23:04:42+02:00February 7th, 2012|2012, Egenbygge, Mätmetoder, Radioteknik|0 Comments

QRP & Egenbygge – jan 2012

Mätmojänger - RF-prob Att mäta är att veta... Visst är det härligt att man med enkla medel kan få så intressanta ”ahaupplevelser”? Jag hoppas att du hade lika stor glädje av att läsa förra månadens egenbyggespalt, som jag hade av att göra research för, och skriva den. Ledsen att schemat för dämpsatssegmentet hade trillat bort [...]

By |2017-08-12T23:05:20+02:00January 7th, 2012|2012, Egenbygge, Mätmetoder, Radioteknik|0 Comments

QRP & Egenbygge – Dec 2011 Mätmojänger 1

Den här månaden går vi in på handgripligheter. När byggde du dig en dämpsats senast? Kan ju vara ett trevligt projekt till jul? I samband med detta kan man inte låta bli att resonera lite teori också. Det gamla goda talessättet som myntats av Werner von Siemens är tänkvärt: ”Att mäta är att veta, men [...]

By |2017-08-12T23:06:56+02:00December 28th, 2011|2011, Egenbygge, Mätmetoder, Radioteknik|0 Comments

QRP & Egenbygge – Juli-Aug 2010

Sommaren har ännu så länge varit god nog att visa sig från sin mest soliga sida och inte som så ofta (i alla fall är uppfattningen så) legat som spön i backen. Gå ut i skog och mark och kör radio, eller bara njut av vårat fi na land, utan radio. På radiofronten en hel [...]

By |2017-08-13T08:13:16+02:00July 26th, 2010|2010, Egenbygge, Mätmetoder, Radioteknik|0 Comments

QRP & Egenbygge – Jan 2009

Ett nytt år rullar in på QRP och Egenbyggefronten. Life is too short for QRP brukar det heta. Och visst är det så att tiden går fort och man vill hinna med så mycket som möjligt på den tid man har fått sig tilldelat. Undertecknad vill propagera för glädjen av egenbygge och teknikkunskap och intresse. [...]

By |2017-08-13T09:35:56+02:00January 25th, 2009|2009, Egenbygge, Mätmetoder, Radioteknik|0 Comments
Go to Top