Det var bättre förr!
Då var man tvungen att bygga sig egen utrustning – vare sig man ville eller inte.
Då var man tvungen att lära sig CW – vare sig man ville eller inte.
Då var man tvungen att jobba med elektronrör och otroligt höga och farliga spänningar – vare sig…..
Idag bygger vi egen utrustning – till lyst. Vi lär oss CW – till lyst. Vi slipper kånka på klumpig utrustning för att överbrygga stora avstånd med låga effekter.
Nu gläds vi åt att träffas o prata om våra kära egenbyggen. Internet ger oss egenbyggare mer och mer möjligheter att sprida budskap, kunskap och inspiration. Häng med på tåget och bidrag med du är bra på. Dina synpunkter och erfarenhet är viktig och lyssnas på. Häng med!

Läs artikeln här: QTC_QRP_08_2006