Jag har i tidigare spalter lätt stapplande försökt beskriva vårt nya Svenska QRP-byggsats-projekt med konstruktören SM6DJH Olof i spetsen.

Med start denna månad och några nummer framöver kommer Olof själv beskriva byggsatsen och inte minst konstruktionen.
Vi hörs på banden med våra QROlle-riggar!

Av Olof Holmstrand SM6DJH

Läs artikeln här: QTC_QRP_10_2004