Många ”magiska” antenner för HF portabelköra finns det på marknaden. Man vill ha med sig en antenn som inte tar någon plats och som går att köra på alla band utan att man för den skull behöver ha med sig en antennanpassningsenhet.

Notera att stubarna är kortslutna. Framgår inte tydligt i artikeln.

Här en artikel om en enkel men mycket effektiv 7_Band_vertical som monteras på en teleskopisk portabelmast.